Boka demo
Loggamera IMD med timavläsning och visualisering i mobilapp.
Individuell mätning av el innebär att varje lägenhet har en separat elmätare som mäter den mängd el som används i hushållet. Detta skiljer sig från kollektiv mätning där en gemensam elmätare används för alla lägenheter i huset.
 
Individuell mätning av el gör det möjligt för lägenhetsinnehavare att betala för den faktiska mängden el de använder, istället för att dela kostnaden mellan flera. Det ger lägenhetsinnehavaren möjlighet att förstå sin elförbrukning och göra medvetna miljöval för att minska sin elförbrukning, men också att använda t ex diskmaskin eller tvättmaskin då timpriset är lågt och på så sätt spara pengar.
 
Ökad medvetenhet om egen elförbrukning med Loggameras mobilapp
Loggamera erbjuder individuell mätning (IMD) av el med timdebitering. Med Loggameras mobilapp kan lägenhetsinnehavaren få information om dygnets olika timpriser och egen förbrukning, det ger den boende ett bättre sätt att få kontroll över och planera sin egen elförbrukning.
 
Fördelar med individuell mätning och debitering av el med timavläsning:
  • Lägenhetsinnehavaren kan följa sin egen elförbrukning
  • Bidrar till en hållbar miljöutveckling
  • Minskad energiförbrukning
  • Rättvist då lägenhetsinnehavaren betalar för sin egna elförbrukning

Testa Loggamera-appen här.

Logga in

Change language