Boka demo

Loggamera Platform

Webbaserat  •  Apps  •  Billing  •  Big Data Analysis

Här ser du du alla fastigheter och  anläggningar i ett och samma system oavsett fabrikat eller ålder på anläggningarna. Titta på en anläggning i taget eller överblicka tusentals separata oavsett var i världen de står.

Boka demo
Se kompatibla enheter

Molnbaserat

Överblicka helheten och få insikt i verksamheten på ett helt nytt sätt och sätt in åtgärder där de gör mest nytta.

Hantera och prioritera larm och händelser enkelt.

Rapporter ger tidigt råd om långsiktiga åtgärder med stor effekt.

Kontakta oss för mer info
Design

Enkelt och smidigt användargränssnitt som är lätt att känna igen sig i.

De vanligaste åtgärderna ligger bara ett fåtal klick eller touch bort.

Säkerhet

Fastigheterna blir säkrare med ett uppkopplat system.

Tryggheten i att larmen alltid kommer fram och kan bli åtgärdade.

Enklare drift

Samla all information i en lösning, oavsett fabrikat på anläggningarna. Det blir enklare och risken för fel mindre.

Vi hämtar  driftdata från andra system och är kompatibla med mängder av system på marknaden.

Skräddarsy för dina behov

Portal kan användas i standardutförande vilket passar de flesta, men kan också skräddarsys efter behov längs vägen.

Se exempel här intill på olika sätt att presentera information i Portal eller läs mer om uses cases.

Läs mer om användningsområden
Tekniska bilder

Presentera i unika flödesbilder för en specifik anläggning.

Planlösningar

Sammanställ planlösningar med unika värden hämtade från olika källor.

3D-bilder

Rörliga och stillbilder i 3D med inbäddad information i realtid.

Kartvyer

Alla fastighter lättöverskådligt på en karta med status tydligt presenterat

Operations dashboard –
Översikt och insikt i allt

För större områden eller avancerade system med många mätpunkter används Loggamera Operations Dashboard.

Varje anläggning visas på ett enkelt sätt med den vanligaste informationen lätt tillgänglig.

Larminformation visas i klartext och i många fall med förslag på åtgärd.

Stödjer upp till 150 anläggningar per skärmbild med presentation i realtid.

Färdiga integrationer

Loggamera hämtar data och styr en mängd andra system och protokoll på marknaden.

Data från Loggamera kan föras över till andra system via klassiska standardprotokoll Modbus över nätverk eller via våra öppna REST-API:er.

Läs mer om integrationer
TILLGÄNGLIGT

Nå dina anläggningar var du än är; Via datorn, mobilen eller plattan med upp till 99.8% tillgänglighet.

TRANSPARENT & OBEROENDE

Vi redovisar exakt hur anläggningen presterar utan filter och pålägg. Transparens och oberoende är nyckelorden.

SÄKERT

En säker övervakning med kryptering, så att ingen annan än rätt personer kommer in.

SNYGGT

Utvecklat med användaren i fokus ger ett trevligt upplägg av grafik och enkel symbolik som är lätt att känna igen.

ENKELT

Enkelt att övervaka, enkelt att styra. Inga tekniska termer och systemet hjälper dig att göra rätt.

100+ TILLVERKARE & MODELLER

Med stöd för över 100 värme-, kyla- och ventilationssystem har vi bredaste modellstödet på marknaden.

Beslutsunderlag

Data tillsammans med analys ger underlag. Beslut tagna på underlag är genomtänkta och underbygda förändringar i rätt riktning.

I Loggamera finns tillgång till en mängd olika rapporter som vattenförbrukning, elförbrukning, temperaturrapport och drftrapporter för värme- och kylsystem.

Business Intelligence

Integrationen låter Business Intelligence-utvecklare arbeta med Loggameras realtidsdatabas på samma sätt som en rapportdatabas. 

Att t.ex. visa elförbrukning, toppeffekt matchat månadsvis och årsvis mot undercentralen (ex värmepump, ventilation, fjärrvärme) för att hitta rätt åtgärder.

Funktioner i korthet

Push-notiser, SMS och e-post

Systemlarm, automatiska kontroller och databortfall som push-notiser, SMS eller epost. 

Larmgränser och tröskelvärden

Ställ in egna larmgränser och tröskelvärden beroende på när temperaturer och värden går över eller under inställda värden.

Mobilapp för iPhone och Android

Plattformen är tillgänglig i våra befintliga iPhone eller Android-appar. Finns öven möjlighet till skräddarsydda appar.

Analysera trender

Analysera data ner på minutnivå eller titta i helikopterperspektiv på data över månader.

Säker datahantering

All trafik är krypterad med HTTPS och lagras säkert i datahaller i Sverige.

Dynamiska översikts- och flödesbilder

Färdiga flödesbilder för kända system eller skräddarsydda efter dina behov. Egna översiksbilder för att visualisera på precis vilket sätt du vill.

Larm i klartext

Larmen kommer i klarttext till dig via notiser. Systemens handböcker är importerade för direkt översättning från larmnummer till klarspråk.

Fjärrstyrning

Styr anläggningarna från kontoret eller schemalägg önskade ändringar i förtid.

Loggbok

Anteckna åtgärder på anläggningarna direkt i portalen för att få en spårbarhet i efterhand.

Schemaläggning

Schemalägg med t.ex. Google Calendar för att höja eller sänka värden i din fastighet.

Sensorkalibrering mot SMHI

Utomhussensorer kalibreras automatiskt mot din närmaste väderstation med data från SMHI.

Rättighetshantering

Bestäm själv hur rättigheterna till anläggningarna och fastigheterna ska fördelas i din organisation.

API

Integrera din egen app eller system med vårt API. Enheterna kan konsumeras på ett enkelt generiskt sätt. Få ut t.ex. larm och styr.

White-label

Få hela platformen att upplevas i ditt eget varumärke. Webbplatform, appar och kommunikation skräddarsys i dina färger.

Språkstöd

Plattformen finns tillgänglig på engelska och svenska. Språkfiler kan översättas till önskat språk.

Själv-detekterande system

Enheter som kopplas upp mot Loggamera indentifieras och klassas automatiskt. System som finns beskrivna på vår integrationssida kopplas upp på ett fåtal minuter.

Hög precision på data

Beroende enheten som levererar data kan Loggamera tillhandahålla data på minutnivå för att få bästa precision.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur Loggamera kan hjälpa er bli effektivare!

Kontakta oss

Logga in

Change language