Boka demo

IOT PLATFORM

Användningsområden

Loggamera IoT Platform

LOGGAMERA IoT platform

Användningsområden

Här visar vi några urvalda användningsområden (use cases) för Loggamera IoT plattformen.

Kontakta oss för mer information kring respsektive use case.

Individuell mätning & debitering – El & vatten

Individuell mätning och debitering för el och vatten med integration med förvaltare. Rapporter, inloggning webbportal och mobilapp.

Läs mer om IMD

Övervakning av restaurangkylar

Realtidsövervakningen av temperaturer med larm om något gränsvärde bryts och dels är det loggning över tid för spårbarhet vid avvikelser.

Läs mer

Uppkoppling och analys av kommersiella fastigheter

Temperaturgivare i alla delar av fastigheten för att kunna optimera både klimat och energiförbrukning utan att påverka verksamheterna negativ.

Läs mer

Övervakning av klimat i fjällstugor och stugbyar

Rapporter, inloggning webbportal och mobilapp. Visualisering av inomhustemperatur i respektive lägenhet. Dashboard för central översikt i kontoret.

Visualisering av badtemperaturer

Insamling av mätdata från trådlösa badbojar med temperatursensorer (LoRa). Visualisering med aktuell temperatur på satelitbild.

Övervakning av snökanonsystem i alpinanläggningar

Övervakning tryck, flöde och temperaturer för snökanonssytem i alpinanläggning.

Visualisering av fastighetsbestånd

Rapporter, inloggning webbportal och mobilapp. Visualisering av inomhustemperatur i respektive lägenhet. Dashboard för central översikt i kontoret.

Övervakning av fjärrvärme

Enkel översikt för driftspersonal vid övervakning och monitorering av fjärrvärme.

Övervakning och fjärrtyrning av kylsystem & fastighets-värmepumpar (HVAC)

Uppkoppling och fjärrstyrning av fastighetsvärmepumpar. Se trender och översikt via flödesbilder.

Läs mer

Logga in

Change language