Boka demo
thomasalvestav
"Loggamera

Loggamera erbjuder IMD med timavläsning

Loggamera erbjuder individuell mätning (IMD) av el med timdebitering. Med Loggameras mobilapp kan den boende få information om dygnets olika timpriser och egen förbrukning, det ger den boende ett bättre sätt att få kontroll över och planera sin egen elförbrukning.

"IMD

Loggamera erbjuder flexibelt system för mätning och debitering av laddboxar i bostadsrättsföreningar

Det ska vara smidigt, enkelt och rättvist för era boende att ladda sin elbil. Kostnaden fördelas mellan era medlemmar där de som laddar betalar för sin egen förbrukning.

Med automatiserad fakturering och statistik erbjuder vi ett smart system som underlättar för både bostadsrättsföreningen och de boende.

Vi skapar underlag som förvaltaren kan debitera lägenhetsinnehavarna utifrån, vi kan också erbjuda direkt fakturering till slutkund. Varje månad får de boende förbrukningen på sin månadsavi och kan dessutom få statistik på minutnivå i Loggamera-appen. Det är smidigt både för de boende och för föreningen.

Med vår plattform automatiseras processen med mätning och fakturering av förbrukning för era laddboxar. Debiteringen kan anpassas genom att använda olika tidstariffer för att differentiera priset beroende på tid på dygnet, hög-/låglastperioder eller direkt timdebitering.

Vi har för närvarande stöd för att mäta av laddboxar från tillverkare som:

Samt alla OCPP-kompatibla laddboxar på marknaden.

Logga in

Change language