Book a demo

Free2Move

Free2Move

Free2Move utvecklar lösningar för klimat i flerbostadshus, kommersiella fastigheter, konferensanläggningar och flygplatser. Lösningarna bygger på en distribuerad mätning av temperatur, tryck, fukt och co2-halt i ett trådölst nätverk av mätpunkter.

Ett samarbete med Loggamera inleddes under början av 2018 för att visualisera data från ett stort antal givare samtidigt.

Free2Moves kravbild för anslutning till Loggameras plattform

  • Integrera egenutvecklad modul utan produktändringar
  • Visualisering av stora datamängder I mobil och surfplatta
  • Förebyggande uppföljning av livslängd på batteri
  • Visualisera både på fastighetsnivå och kart-vy

”Vi samarbetar med Loggamera eftersom deras plattform är så enkel att använda och visualiserar våra kunders data i mobilen, webben och PDF-rapporter. ” – Leif Syrstad, VD, Free2Move

Har du produkter som behöver kopplas upp?

Kontakta oss

Log in

Change language to Swedish