Boka demo

AQS Produkter

AQS Produkter är en av de ledande distributörerna av produkter för kyla och inneklimat i Sverige

Uppkoppling av AQS Produkter/Climaveneta

AQS Produkter är en av de ledande distributörerna av produkter för kyla och inneklimat i Sverige och distribuerar bland annat Mitsubishi Electrics varumärken Climaveneta Sverige och RC IT Cooling.

För att ytterligare höja kraven för målsättningen ”Att ha marknadens nöjdaste kunder med marknadens nöjdaste kunder” gjordes en marknadsanalys hösten/vintern 2017. Första installation Loggamera gjordes Våren 2018.

AQS kravbild för anslutning till Loggameras plattform

  • Lättinstallerad modul, installation i fält
  • Inkluderad uppkoppling via mobilt nätverk (2G/3G/4G)
  • Fjärrsupport – Hjälpa installatör på distans
  • Unik aggregat-vy i webb-portalen
  • Kunna återföra långtidsdata från fält tillbaka till produktutveckling
  • Helhetslösning från Loggamera utan egen handpåläggning

TEKNISK CHEF

Patrick Malmberg

”Vi valde Loggamera eftersom de hade en plattform klar som inte krävde någon integration eller anpassning från vår sida. Vi kan enkelt erbjuda en funktion till våra aggregat som underlättar för alla”

Patrick Malmberg, Teknisk chef, AQS Produkter

Har du produkter som behöver kopplas upp?

Kontakta oss

Logga in

Change language