Boka demo

Smarta fastigheter för fastighetsägare och bostadsutvecklare

Du är i gott sällskap

Vi har lösningar för fastighetsbolag (kommunala och privata), enskilda BRF:er, VVS-installatörer och tillverkare av anläggningar för att nämna några.  Här är några av våra kunder och partners, läs gärna under referensprojekt nedan.

Läs mer om referenskunder

Loggamera IoT Platform

Webbaserat •  Apps  •  Billing  •  Big Data Analysis  •  SaaS

Oavsett om du har ett befintligt bestånd av fastigheter eller reser 50 nya hus i ett område ger Loggamera Portal dig en fullständig övesikt och kontroll.

Läs mer nedan om vad Loggamera kan göra för dig!

Trygg drift

Säker uppkopplng och direkt notiser vid avvikelser. Full spårbarhet vid larm.

Snabbare åtgärd

Information direkt med spårbarhet för åtgärd. Undvik surdegar och oklarheter. 

Lägre kostnader

Spara upp till 15% på driftkostnaden genom att åtgärda fel direkt och återställa normaldrift.

Nöjdare kunder

Snabbare information ger mer tid att åtgärda och kan göras långt innan slutkunden besväras.

Läs mer om Loggamera IoT Platform
Läs om användningsområden

Uppkopplade smarta fastigheter

Data tillsammans med analys ger underlag. Beslut tagna på underlag är genomtänkta och underbygda förändringar i rätt riktning.

I Loggamera finns tillgång till en mängd olika rapporter som vattenförbrukning, elförbrukning, temperaturrapport och drftrapporter för värme- och kylsystem.

Läs mer om IoT-plattformen

IMD – Individuell mätning & debitering

Trådlös fjärravläsning av vattenmätare och uppkoppling av dina elmätare – underlag direkt till ekonomi.

Läs mer om IMD

Uppkopplade värme-, kyl- & ventilationssystem

Oavsett vilket fabrikat på värme- kyla eller ventilationsystemet som är installerat så vilar ett stort ansvar på dig som fastighetsägare.
Varmt i fastigheten, men inte för varmt, och inte för kallt. Systemen måste alltid fungera. Varmvattnet får inte riskera att skålla, och så var det bevisbördan vid legionellasmitta.

Läs mer om uppkopplade system

Logga in

Change language